Le 28 avril 2017 - Ottawa, (Ontario) – Agence Parcs Canada

Le 26 septembre 2016 - Ottawa, (Ontario) – Agence Parcs Canada

Le 14 septembre 2016 - Ottawa, (Ontario) – Agence Parcs Canada

Le 23 août – 2016 Gatineau (Québec) – Agence Parcs Canada

Le 24 mars 2016 – Toronto (Ontario) – Agence Parcs Canada

Le 17 mars 2016 – Gatineau (Québec) – Agence Parcs Canada